Turkesterone ja beta ectysterone - lisää lihasta vai rahanmenoa?

Turkesterone ja beta ectysterone - lisää lihasta vai rahanmenoa?

Kari K.

Kirjoittaja on empiiristä tutkimusta harjoittava toimittaja


Viime aikoina paljon puhutuiden ektysteroidien suosio on kasvanut nopeasti kuntosalikävijöiden keskuudessa. Ektysteroideista lisäravinteena on saatavilla pääasiassa turkesteronea ja beta ektysteronea ja näitä käytetään kuntosaliharjoittelussa lihasmassan ja voiman kasvattamiseen. 

Mutta mitä nämä aineet ovat ja onko niistä oikeasti hyötyä? Itse olen kokeillut molempia aineita kaksi 8 viikon kuuria. Kerron kokemuksistani myöhemmin tässä tekstissä, mutta tutkitaan ensin hiukan taustaa kyseisistä aineista.


Mikä on ectysteroidi?

Ectysteroidit ovat ryhmä steroidihormooneja, joita esiintyy luonnossa monissa hyönteisissä, sekä joissain kasveissa. Näitä ectysteroideja on erilaisia. Kahtaa näistä käytetään pääasiassa lisäravinteena; turkesteronia ja beta ectysteronea (20 hydroxyectysone).

Palataan vielä myöhemmin näiden eroihin, mutta käytännössä aineiden vaikutus ja toimintaperiaate on sama, joten jatkossa puhun vain ectysteroideista.

Ectysteroidit ovat olleet urheilijoiden käytössä jo monta kymmentä vuotta. Varsinkin Venäjällä (Neuvostoliitossa) ja myöhemmin muissa itäblokin maissa käyttö on ilmeisesti ollut hyvinkin suosittua. WADA (maailman antidoping järjestö) epäili Neuvostoliittolaisten urheilijoiden käyttäneen beta ectysteronea jo 1980 olympialaisissa. Siitä käytettiin hiukan leimaavasti nimitystä a ”Russian secret”.

Se, miksi suosio on kasvanut ihan viime aikoina ja ns. tavalliset kuntosalikävijätkin ovat alkaneet ainetta käyttämään, on mitä ilmeisemmin Youtube ja sosiaalinen media. Ja kaikkihan sen tietää, että kun näissä kanavissa joku asia saa hypetyksen, se leviää hyvin nopesti kaikkialle.


Miksi ectysteroideita käytetään?

Jokaisella lisäravinteella ja aineella pitää olla tietysti joku tarkoitus miksi sitä otetaan. Ectysteroideilla tämä on pääasiassa puhtaan lihasmassan ja voiman kasvattaminen. Miten se sitten sen tekee? Hyötyjä on todettu monia ja tässä niistä tärkeimmät lihaskasvuun vaikuttavat:

  • nopeuttaa proteiinisynteesiä (solun kyky valmistaa aminohapoista proteiinia)
  • nopeuttaa palautumista
  • tehostaa insuliinisensitivyyttä (kehon reagoiminen insuliinihormooniin)

Ectysteroidien ei ole havaittu vaikuttavan kehon omaan testosteronituotantoon lainkaan, mikä onkin suuri ero näiden ja synteettisten steroidien välillä. Se missä synteettiset aineet blokkaavat oman tuotannon, ectysteroidit eivät sitä tee.

Tutkimuksissa ei myöskään ole havaittu muitakaan sivuvaikutuksia, mikä lieneekin iso syy ectysteroidien suosiolle.


Kielletty doping-aine?

Ectysteroidit eivät ole tällä hetkellä WADA:n (maailman antidouping komitea) kieltolistalla. Ne ovat kuitenkin WADA:n seurantalistalla (monitoring program), anabolic agents -nimikkeen alla. Eli asia on tapetilla ja niiden vaikutusta suorituskykyyn tutkitaan. Aineen ottaminen listoille johtuu myöhemmin tässä tekstissä kerrotun tutkimuksen tuloksista, jonka tutkivat suosittelivat WADA:lle ectysteronen laittamista tarkkailun alle. 

Ectysteroidien kielto olisi kuitenkin siinä mielessä ongelmallista, että niitä löytyy joistain tavallisista ruuista, kuten pinaatista ja qvinoasta.

Jos ne kiellettäisiin, se perustuisi varmasti johonkin verestä mitattuun ei sallittuun määrään. Mutta tällä hetkellä myynti ja käyttö on laillista myös ammattiurheilussa. Ammattiurheilijan kannattaa kuitenkin keskustella käytöstä oman valmentajan ja lääkärin kanssa. Jos kuitenkin ectysteroidit todetaan WADA:n toimesta kielletyiksi aineiksi, todennäköisesti myös myyntikin kiellettäisiin ainakin Suomessa. Täällä kun suhtaudutaan melko tiukalla tavalla "yksilölle vaarallisiin asioihin".


Toimiiko oikeasti? Tutkimukset ja tiede

Ectysteroidesta on tehty paljon tieteellisiä tutkimuksia, joskin ihmisillä ja nimenomaan lihaskuntoharjoitteluun perustuvia ei ole paljoakaan. Yksi viimeaikaisimmista (2019) tutkimuksista antaa kuitenkin melko lupaavan kuvan ectysteroideista.

Tutkimukseen kuului 46 nuorta vähintään vuoden kuntosalitaustan omaavaa miestä, jaettuna neljään ryhmään: 

  • 12 henkilöä, placebo
  • 12 henkilöä, kontrolli
  • 12 henkilöä, ectysterone 12mg/pvä
  • 12 henkilöä, ectysterone 45mg/pvä

Tutkimuksessa tutkittiin Beta ecktysteronea ja sen vaikutusta lihasmassan kehittymiseen. Miehet harjoittelivat kuntosalilla 10 viikkoa samoissa olosuhteissa.

Tutkimuksessa selvisi, että molempien beta ectysteronea saavien ryhmäläisten kehityksessä tapahtui huomattavaa eroa verrokkiryhmiin nähden. Ero tuli muihin ryhmiin mm. maksimivoimassa ja lihasmassan kasvussa. Esimerkiksi penkkipunnerruksen ja jalkakyykyn 1rep maksimitestissä ero oli todella selkeä.

Myös pienemmän annoksen saaneet saivat selkeän hyödyn beta ecktysteronesta. Itseasiassa ero 12mg/päivä ja 45mg/päivä annoksen saaneille oli yllättävänkin pieni. Näiden keskinäinen ero oli huomattavasti pienempi, kuin ero näiden ja verrokkiryhmien välillä.

Luultavasti tämä tuorein tutkimus on antanutkin kunnon sysäyksen ectysteroidien käytölle, koska tutkimus on spesifi nimenomaan kuntosaliharjoitteluun.

Huomioitavaa tässä on myös se, että tutkimuksen rahoittaja oli WADA (maailman antidoping komitea). Jos tutkimuksia rahoittaa yritys, joka hyötyy tuloksista (esim. lääkefirmat), tuloksiin suhtautuminen ainakin itselläni on aina vähän skeptinen. Tutkimuksen jälkeen aine joutuikin WADA:n kiellettyjen aineiden seurantalistalle, tutkimusryhmän suosituksesta.

Tutkimuksia lihasmassan kehittymiseen on myös tehty useita muita ja näistä ehkä merkittävin on 2014 julkaistu tutkimus, jossa havaittiin ectysteroidin olevan samoilla annosmäärillä vaikutuksiltaan lihasmassan kasvuun voimakkaampi, kuin verrokkina olleiden synteettisten steroidien Dianabol(estradienedione), trenbolox(metandienone) ja sarms(SARM S 1). Ero oli tosiasassa todella merkittävä ectysteroidin hyväksi. Tämä tutkimus on tehty kuitenkin eläinkokeilla, joten suoraan ei voida vetää johtopäätöstä vaikutuksesta ihmiseen. 


Turkesterone vs. Beta ecktysterone

Tästä asiasta ei juurikaan löydy tutkimuksia, joissa vertaillaan aineita keskenään, joten kaikki arviot perustuvat oikeastaan ihmisten käyttökokemuksiin. Niistäkään ei löydy selvää eroa kummankaan eduksi. Molempien aineiden tiedetään olevan vaikutusmekanismeiltaan kutakuinkin samanlainen ja niitä tuotetaankin monesti samoista lähteistä.

Siinä missä beta ectysteronen vaikutuksia on tutkittu ihmisillä, turkesteronella ei tällaisia tutkimuksia löydy (tosin turkesteronekin on ectysteroidi, joten tutkimusten voidaan ajatella liittyvän myös sen vaikutuksiin).

Annosmäärissä beta ecktysteronen suositellut annosmäärät ovat huomattavasti suurempia kuin turkesteronen. Tämä johtuu siitä, että turkesterone on voimakkaampi ectyrsteroidi. Toisaalta mitään kertoimia vaikutuksista ihmiseen ei asiasta ole olemassa. Tässäkin kannattaa kuitenkin noudattaa valmistajien suosituksia oikeista annosmääristä.

Käytännössä tuntuu siis olevan melko sama kumpaa ainetta käyttää. Ja voihan näitä kahtaa käyttää myös rinnakkain.


Annosmäärät ja oikea käyttö

Minkäänlaista tarkkaa oikeaa annosmäärää ei optimaaliselle käytölle ole. 2019 tehty tutkimus osoittaa kuitenkin, että jo 12mg päivässä beta ectysteronea antaa näkyviä tuloksia. Tutkijat kuitenkin arvelivat, että suuremmilla määrillä saadaan todennäköisesti parempi vaste.

Tällä hetkellä esimerkiksi Beta ectysteronella suositeltu vuorokausiannos on jossain 400mg:n ja 700mg:n välillä. Tietysti annosteluun vaikuttaa oma kehon paino. Nämä suositukset ovat noin 80kg miehelle.

Jotkut kehonrakentavat kertovat ottavansa jopa 1000mg beta ectysteronea päivässä. Kuitenkaan monen ainetta käyttäneen kokemukseen perustuen ei ole havaittu enää eroa 700mg:n ja 1000mg:n välillä. 

Tähän kannattaa myös palauttaa mieliin 2019 julkaistn tutkimus, johon osallistuneet koehenkilöt saivat jo 12mg:lla/pvä selkeitä eroja placeboryhmään nähden. Eli hyvin pienetkin annokset ovat jo vaikuttavia.

Tärkeää on muistaa se tosiasia, että jokainen reagoi eri tavalla ylipäätään kaikkiiin lääkkeisiin ja lisäravinteisiin. Joidenkin vaste nousee hyvinkin korkeaksi, kun taas toiset saavat paljon pienemmän vaikutuksen. Oma kokeilu ja testailu tuntuu olevan myös tässäkin asiassa tärkeää.

Annosmäärien tarkan pohtimisen sijaan kannattaa kiinnittää huomio siihen, miten ainetta ottaa. On erittäin tärkeää, että kuurin aikana ruokavalio on proteiinipitoisuudeltaan korkea. Ectysteroidit tehostaa proteiinisynteesiä, joka sitten rakentaa lihaksia. Joten jos lihasten rakennuspalikat puuttuu, ei ainettakaan ole järkevää käyttää (siinä mielessä kun halutaan aineen vaikuttavan lihaskasvun lisääntymiseen).

Tämän hetken vallitsevin tapa on ottaa ectysteroideja kaksi kertaa päivässä (eli vuorokausiannos jaettuna kahteen). Toinen annos suoraan treenin jälkeen ja toinen annos joko aamupalan tai iltapalan kanssa.

Jos siis treenaat aamupäivällä, ota treenin jälkeen ja illalla. Jos taas treenaat iltapäivällä, ota aamupalalla ja treenin jälkeen. Myös lepopäivinä otetaan ainetta, silloin aamulla ja illalla.

Tärkeintä kuitenkin Ectysteroidien ottamisessa on, että sen ottaa proteiinipitoisen ruuan yhteydessä. Aine imeytyy huomattavasti paremmin elimistöön ja vaikutuksissa saattaa olla radikaali ero.

Ektysreroidit voidaan ottaa samaan aikaan palautusjuoman kanssa. Esimerkiksi aminohappo L-leusiinia käytettin 2019 tutkimuksessa imeyttämään ektysteroidia paremmin. Tätä löytyy useimmista proteiinijuomista, mutta tottakai myös ruuista.

Jos ectysteroidit ottaa jauheena, kannattaa huomata, että se liukenee melko huonosti nesteeseen. Kuitenkin 15 minuutin nesteessä olon jälkeen jauhe sekoittuu jo hyvin.

Yksi hyvä tapa on sekoittaa valmiiksi vaikka litran pulloon ainetta. Esimerkiksi suhteella 500mg/1desi nestettä. Kun otat pullosta yhden desin nestettä, tiedät siinä olevan 500mg ectysteroidia. Tämä pullo riittää moneksi päiväksi. Ja jos käytät turkesteronia ja beta ectysteronea samaan aikaan (yleinen tapa), ne voi hyvin sekoittaa samaan juomaan.

Liian tieteelliseksi en kuitenkaan ryhtyisi aineen nauttimisen kanssa. Suosituksia kannattaa kuitenkin noudattaa, niinkuin yleensäkin lisäravinteiden kanssa. Muistaa vain syödä riittävästi proteiinipitoista ruokaa (ihan normaaleilla salikävijän proteiinisuosituksilla) ja ennen kaikkea, treenata kovaa.


Jauhe vai kapseli?

Lyhyesti, vaikutukset ovat aivan samat. Kapseli on tietysti mukavampi ja kätevämpi ottaa, kuin jauheen sekoittaminen nesteeseen.

Tärkeintä on huomioida myytävän tuotteen puhdas ectysteroidipitoisuus. Purkissa voi lukea vaikkapa beta ectysterone 500mg. Tällöin 500mg tarkoittaa kapselissa olevan jauheen määrää. Todellisuudessa puhdasta ainetta saattaa olla vain hyvin pieni murto-osa ja täyteaineilla (yleensä joku tärkeältä kuulostava lisäravinne) saadaan kapseli täyteen.

Esimerkiksi 2019 tutkimuksessa käytetyn Beta ectysteronin yhden kapselin ectysteronepitoisuus piti olla 200mg, kun se oikeasti olikin vain 6mg. Ero oli siis todella iso luvattuun. Tässä tapauksessa se ehkä oli hyväkin asia, sillä näin selvisi, että pienilläkin annostuksilla on selkeitä hyötyjä.  

Ektysteroidit ovat suhteellisen kalliita valmistaa, joten täyteaineilla saa laskettua valmistuksen hintaa. Näin valitettavasti on monen muunkin lisäravinteen kohdalla.


Omat kokemukset

Loppuun kerron vielä omista kokemuksistani ektysteroidien käytön kanssa. Hieman taustaa itsestäni..

Olen tällä hetkellä 36 vuotias mies. Kuntosalilla kävin 20 -vuotiaasta aina noin 28 -vuotiaaksi. Sitten tuli muita asioita (perhe, työkiireet ym..), jolloin jätin saliharjoittelun moneksi vuodeksi.

Treenasin tuolloin noin 3-4 kertaa viikossa. En mitenkään superkovaa, vaan ihan keskiverto kuntosalikävijän tavoin. Olin fyysisesti ihan hyvässä kunnossa, mutten todellakaan mikään erityisen lihaksikas. Pituus 178cm ja paino oli aina jossain 70-75 tietämissä. Eli Bmi normaalipainon raameissa.

Aloitin saliharjoittelun uudestaan 4 vuotta sitten, 32 vuotiaana. Päätin treenata hyvin suunnitellusti ja kovaa, sillä halusin katsoa kuinka hyvin lihas kasvaa vielä tässä iässä. 

Kahden vuoden treenamisen jälkeen paino oli noussut 4 kiloa (74 vs 78kg). Ja tämä siis samalla rasvaprosentilla mitattuna. Toki matkaan mahtui painavampiakin kausia, mutta näitä ei ole mielekästä verrata lähtötilanteeseen, koska rasva, nesteet ym.. antaa tietysti painosta väärän kuvan.

Painosta puhuttaessa, puhun tästä eteenpäin samalla rasvaprosentilla otetusta painosta, jolloin saadaan vertailua nimenomaan lihaskasvuun. Rasvaprosenttia seurasin säännöllisesti.

Kahden ensimmäisen vuoden kehitys oli varmasti treenaamattomuuden ja lihasmuistin (edellisestä treenikaudesta) ansiota. Tulokset nousivat nopeasti, ihan odotusten mukaisesti.

Kolmantena vuonna treeni oli täysin samanlaista, mutta kehitys oli jo paljon hitaampaa. Löysin niihin aikoihin tietoa ektysteroideista ja päätin kokeilla, saako niillä jonkinlaista vaikutusta aikaiseksi. Jatkoin harjoittelua, ruokavaliota ja lisäravinteiden käyttöä täsmälleen samalla tavalla kuin edellisenä vuonna, jolloin vertailu olisi optimaalista.

Nyt on viimeisen 8 kuukauden aikana kaksi 10 viikon käyttöjaksoa takana. Ensimmäisen käyttöjakson aikana otin Ajuga turkestanica -jauhetta 1500mg/pvä (sisältää puhdasta turkesteronia 30mg). 

Toisella käyttöjaksolla jatkoin turkesteronilla samalla annosmäärällä ja otin mukaan myös beta ektysterone -jauheen 700mg/pvä. Kuurien välillä oli noin 3 kuukautta. Välttämättä näin pitkää väliä ei tarvitse pitää (suositus  on vähintään 1kk), mutta en oikein silloin tiennyt tarkemmin asiasta.

En tiedä onko se ektysteroidien vaikutusta, mutta näiden jaksojen aikana treeni on ollut  melko erilaista kuin muulloin. Tulokset ovat parantuneet selkeästi (niistä enemmän edempää) ja olen huomannut, että palautuminen seuraavaan treeniin on ollut nopeampaa. Välillä on tehnyt mieli tiivistää treenin kiertoa, mutten ole sitä tehnyt, jotta vertailu olisi tarkempaa.

Ensimmäisen jakson aikana (turkesterone -jauhe) kehitystä tuntui tulevan kiitettävästi. Toisella käyttöjaksolla, kun yhdistin turkesteronen ja beta ectysteronen, kehitys loikkasi vielä lisää eteenpäin. Kuitenkaan mitään "yö ja päivä" -eroa en huomannut.


Tässä tuloksien vertailu eri liikkeissä ennen kahta kuuria ja niiden jälkeen:

  • Penkki maksimi: ennen 105kg, jälkeen 120kg
  • Jalkakyykky maksimi: ennen 130kg, jälkeen 155kg
  • Maastaveto maksimi: ennen: 140kg, jälkeen 175kg


Nämä parannukset ovat siis tulleet yhteensä 8:ssa kuukaudessa, kahden 10 viikon ektysteroidikuurin jälkeen. Mukana on ihan varmasti tekniikan kehittyminen, edelleen lihasmuistin palautuminen edellisestä 8 vuoden treenaamisesta ja sitä myötä tulosten kasvu. Mutta ruokavalion, treenimäärän sekä treeniohjelman rungon olen pyrkinyt pitämään täysin samana kuin ennen kuureja treenatessa.

On vaikea sanoa kuinka paljon ektysteroidit vaikuttavat tuloksiin, mutta jotain hyötyä niistä ehdottomasti on. Toisaalta kun aineita ottaa, myös treenin intensiivisyys ja motivaatio parantuu. Tämä johtuu ehkä siitä, että haluaa ottaa varmasti kaiken irti mitä saa, ettei aineisiin käytetyt rahat mene hukkaan.

Lisäksi olen havainnut yhden oudon seikan itsessäni, varsinkin toisen ektysteroidikuurin jälkeen. Minulla on alkanut erottua verisuonet hyvin selvästi kehossa. Varsinkin hauisten päällä, etuolkapäissä ja jopa rintalihasten päällä. Tämä on outoa, sillä minulla ei koskaan ole verisuonet näkyneet sen kummemmin, vaikka olisin laihassakin kunnossa.

Nämä kaikki ovat siis omia subjektiivisia kokemuksiani. Aion kuitenkin jatkaa ektysteroidien käyttöä, sillä olen ollut tyytyväinen tuloksiin ja kehitykseen. On mielenkiintoista nähdä kuinka paljon näillä (jos ollenkaan), saan vielä kehitystä aikaiseksi.


Lopuksi, kannattaako ektysteroideja kokeilla?

Lupaavien tieteellisten tutkimusten, omien sekä muiden kokemusten perusteella sanoisin että kannattaa. Varsinkin, kun mitään sivuvaikutuksia ei ole ilmeentynyt käytön aikana, kokeilu pitäisi olla turvallista. 

Yksi parin kuukauden kuuri on kokeilemisen arvoinen, jos haluaa löytää lisäpotkua treeniin. Ja jos ei itsellään toimi, mitään muuta pahaa ei ole tapahtunut kuin muutamien kymppien rako kukkarossa.


Ostopaikkoja:

Turkesterone, Beta ectysterone